Znajdź artykuł

Gospodarka obronna państwa, jako segment obronności kraju

Gospodarka obronna państwa składa się z kilku elementów. Podstawowym elementem jest obrona, która jest bardzo istotną funkcją państwa i ma na celu zabezpieczenie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, bezpieczeństwa państwa . Kolejnym składnikiem jest ekonomia. To wiedza i nauka o procesach gospodarczych, zwłaszcza produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji . Do powyższych definicji należy dołączyć obronność, która oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwa mającą na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom . [...]
12/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość