Znajdź artykuł

Gospodarcze procedury celne w świetle zasady powszechności cła (część pierwsza)

W niniejszym artykule proponuję spojrzeć na gospodarcze procedury celne jako wyjątek od zasady powszechności cła. W doktrynie powszechnie prezentowane są poglądy, iż wyjątki od zasady powszechności cła to przede wszystkim zwolnienia celne. 3 strony – 10 240 znaki Według W. Czyżowicza zasada powszechności cła to konieczność wyliczenia cła i obliczenia długu celnego ciążącego na wszystkich towarach przywożonych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie ma od niej wyjątków a zwolnienia od płatności z obliczonej kwoty długu celnego wynikają z niektórych regulacji operacji celnych, ... [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość