Znajdź artykuł

Gorzki smak kawioru

Okazy podlegające ochronie jako gatunki ginące popularnie kojarzone są z rzadkim gatunkiem papugi, czy torebką ze skóry egzotycznego węża. Tymczasem… W dniu 18.07.br w ramach prowadzonych czynności dotyczących ujawniania i zwalczania przestępczości dotyczących nielegalnego, międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), funkcjonariusze Grupy Mobilnej ... [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość