Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2020 r., sygn. akt II GSK 3352/17 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lipca 2020 r., sygn. akt II GSK 3352/17

A critical comment to the judgment of the Supreme Administrative Court dated on 2 July 2020, reference no. II GSK 3352/17

[...]
12/2020 str. 459

Kup aby przeczytać całość