Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2007 r., III SA/Wa 254/07 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 6 marca 2007 r., III SA/Wa 254/07

5 stron – 19140 znaki I. WSA w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6.3.2007 r. sprawy ze skargi Macieja Brzezińskiego na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z 18.1.2005 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego: - uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, - stwierdził, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości, oraz - zasądził od Dyrektora IC w Warszawie na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. [...]

Kup aby przeczytać całość