Znajdź artykuł

Glosa do wyroku ETS z 18.1.2007 r. w sprawie C-313/05 Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie

6 stron – 23750 znaki I Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał pierwszy wyrok w sprawie polskiej. W wyroku z 18.1.2007 r. sygn. C-313/05 orzekł, że polska akcyza na sprowadzane z państw członkowskich UE samochody osobowe starsze niż 2-letnie była sprzeczna z prawem wspólnotowym przez cały okres jej stosowania, tj. od 1.5.2004 r. do 30.11.2006 r. W tym okresie do Polski sprowadzono ok. 2,5 mln samochodów z UE, a wpływy budżetu z uiszczonej akcyzy wyniosły ok. 2,5 mld zł. Wskutek orzeczenia ETS budżet będzie musiał oddać zawyżony podatek. Kwoty, jakie przyjdzie państwu wypłacić, wynoszą szacunkowo od 200 mln zł do nawet 2,5 mld zł (nadpłata z odsetkami) w zależności od tego, ilu podatników zażąda zwrotu. [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość