Znajdź artykuł

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r. Sygn. akt III CZP 20/10

Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego następuje na podstawie wydanego przeciwko podatnikowi administracyjnego tytułu wykonawczego także wtedy, gdy właścicielem tego przedmiotu nie jest podatnik. [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość