Glosa do uchwały całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 roku – sygn. akt I GPS 1/11 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Glosa do uchwały całej Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 roku – sygn. akt I GPS 1/11

"W rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego". [...]
1/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość