Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 roku sygn. akt I FSK 115/08. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 roku sygn. akt I FSK 115/08.

Pomimo utraty bytu prawnego, spółka cywilna (jej byli wspólnicy) ma prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za okres rozliczeniowy, w którym była czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to ze względu na formalną likwidację spółki cywilnej realizowane jest przez byłych wspólników tej spółki. [...]
4/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość