Gigantyczna pralnia brudnych pieniędzy? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gigantyczna pralnia brudnych pieniędzy?

... W ocenie Cezarego Szczepaniaka Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej MF: „skala tego zjawiska w naszym kraju sięga kwoty 3 mld USD. Inne statystyki do tej pory się nie pojawiały. (...) Przedstawiając te statystyki nie można podawać wyłącznie suchych liczb, ponieważ jest to zabieg mylący. Podam przykład - jeżeli w roku 2001 otrzymaliśmy 300 zawiadomień o transakcjach podejrzanych, a w tym roku, w połowie listopada, mamy już 1200 takich zawiadomień, to łatwo dojść do kuriozalnych wniosków, że w ciągu czterech lat skala prania pieniędzy wzrosła czterokrotnie. Liczby podane w naszych statystykach wymagają komentarza. ...[...]

Kup aby przeczytać całość