Gest Kozakiewicza – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gest Kozakiewicza

Po długich oczekiwaniach i licznych wnioskach zgłaszanych na różnych forach, także przez importerów, eksporterów czy spedytorów, Minister Finansów uznał, że do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą: wywozu, dopuszczenia do obrotu czy odprawy czasowej, w przypadku braku oryginału faktury, może być dołączona jej kopia lub fotokopia, również przekazana telefaksem. Organ celny może jednak żądać do wglądu oryginału faktury (poza określonymi przypadkami), który wówczas powinien być dostarczony w terminie 14 dni od dnia objęcia towarów procedurą celną, uzasadniając pisemnie swoje żądanie. Tak więc po latach blednie fetysz oryginału faktury i nadszedł czas gdy o „jakości” dokumentu będzie decydowała jego treść, a nie forma.[...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość