Geneza i ewolucja polityki celnej w Polsce – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Geneza i ewolucja polityki celnej w Polsce

Polityka celna stanowi trwały element rzeczywistości ekonomicznej każdego państwa. Praktyka pokazuje, iż jest ona zjawiskiem co najmniej tak samo starym, jak instytucja państwa. Cło jako element „systemu podatkowego” było już pobierane w czasach starożytnych. Miało ono charakter fiskalny i dostarczało źródła dochodów państwu tytułu handlu zagranicznego. Trafnym zatem wydaje się być stwierdzenie, iż polityka celna jest jednym z najstarszych instrumentów polityki ekonomicznej państwa. Dotyczy to również Polski. 4 strony - 13730 znaki [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość