Genewskie porozumienie WTO szansą na wznowienie negocjacji o liberalizacji handlu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Genewskie porozumienie WTO szansą na wznowienie negocjacji o liberalizacji handlu

... Rolnictwo - Nastąpi znacznie większa liberalizacja handlu rolnego niż miało to miejsce w trakcie Rundy Urugwajskiej. Przyniesie ona istotne cięcia w dotacjach rolnych zniekształcających (wypacza-jących) handel oraz eliminację dopłat eksportowych i otwarcie rynków rolnych. Wszystkie rozwijające się kraje będą beneficjentami specjalnego traktowania, pozwalającego im na mniejsze otwarcie przez dłuższy okres.                 Pięćdziesiąt najbiedniejszych krajów nie będzie musiało przyjmować żadnych zobowiązań.  Dla Unii Europejskiej oznacza to dalszą reformę Wspólnej Polityki Rolnej, a dla pozostałych bogatych krajów, konieczność wprowa- dzenia bardziej przyjaznego dla handlu światowego  systemu wspierania rolnictwa.4 USA i inne rozwinięte kraje będą musiały przeprowadzić reformy  różnych form wsparcia (dopłat). Ramowe porozumienie przewiduje, iż: ...   [...]
10/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość