Znajdź artykuł

Generelne zabezpieczenie celne

Kodeks celny, który wszedł w życie 1 stycznia 1998 roku zawiera wprawdzie wiele korzystniejszych przepisów dla organów celnych i firm zajmujących się obrotem międzynarodowym, ale znalazły się w nim także przepisy wywołujące, delikatnie mówiąc pewne wątpliwości. Szczególnie budzi je wykaz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na zastosowanie generalnego zabezpieczenia należności celnych.[...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość