Znajdź artykuł

Generalny system preferencji w praktyce handlowej

Firma "D" zamierzała odkupić od kontrahenta "E" mającego siedzibę w Austrii towar pochodzący z jednego z rozwijających się krajów pozaeuropejskich (Tajlandia). Pochodzenie towaru uwiarygodnione było świadectwem „FORM A”, adresowanym na przedstawiciela firmy "E" w kraju azjatyckim i wskazanym krajem przeznaczenia innym niż Polska (Austria). Przedmiot transakcji znajdował się w składzie celnym na terenie Austrii, gdzie trafił po uprzednim dostarczeniu do jednego z europejskich portów i przewiezieniu przez terytorium krajów trzecich. Czy w powyższej sytuacji byłoby realne objęcie ww. towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w Polsce z zastosowaniem preferencyjnej stawki celnej ? [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość