Generalny System Preferencji Celnych UE (GSP UE) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Generalny System Preferencji Celnych UE (GSP UE)

7 stron – 24384 znaki Celem unijnego Generalnego Systemu Preferencji Celnych (GSP UE) jest udzielanie przez UE preferencji celnych krajom rozwijającym się (DEV) i najmniej rozwiniętym (LDC), w myśl hasła ”rozwój poprzez handel”. System ten ma w swoim założeniu wspierać zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się i krajach najuboższych oraz promować ich zrównoważony rozwój. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość