Generalny Inspektorat Celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Generalny Inspektorat Celny

W ostatnich miesiącach w 1996 r. w Głównym Urzędzie Ceł trwały intensywne prace nad uporządkowaniem struktury i zadań Generalnego Inspektoratu Celnego (GIC). Uregulowania wymagała m.in. sprawa tzw. zamiejscowych delegatur GIC, które do niedawna funkcjonowały bez podstaw prawnych, nie mając odzwierciedlenia w statusie GUC. Odpowiednich regulacji wymagała też kwestia działania całego GIC-u, - rozszerzenia i ukierunkowania jego kompetencji. Proces ten został zakończony 19 grudnia 1996 r. podpisaniem przez Prezesa GUC, Mieczysława Nogaja na naradzie kadry kierowniczej administracji celnej regulaminu Organizacyjnego GIC.[...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość