Gdy było mniej towaru, nie można żądać opłaty manipulacyjnej dodatkowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gdy było mniej towaru, nie można żądać opłaty manipulacyjnej dodatkowej

Dyrektor Urzędu celnego wymierzył J.K. opłatę manipulacyjną  dodatkową, równą wartości towaru odpowiadającej różnicy między towarem przedstawionym , a ujawnionym w wyniku rewizji celnej tj. towaru stanowiącego niedobór w stosunku do ilości towaru ujętej w dokumentach.  [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość