Główny zobowiązany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Główny zobowiązany

Szanowny Panie Redaktorze. Z zainteresowaniem przeczytałem, jeszcze przed wejściem w życie Kodeksu celnego, w numerze 6/97 Pana pisma artykuł Pani Ewy Jóźków, pt. "Procedura tranzytu". Przytoczone w nim wyjaśnienia oraz wykładnie prawne wynikające z ustawy Kodeks celny i przepisów wykonawczych w dalszym ciągu budzą jednak moje wątpliwości, co do głównego zobowiązanego oraz zgłaszającego do procedury tranzytu. [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość