Znajdź artykuł

Funkcjonariuszu – pracowniku

Czy chcesz? 1. Zwiększenia uposażeń każdego funkcjonariusza i pracownika Służby Celnej o 1500 zł. 2. Wprowadzenia dla funkcjonariuszy celnych uprawnień zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych. 3. Zapewnienia pełnej restytucji uprawnień funkcjonariuszy celnych przywracanych do Służby Celnej. 4. Zapewnienia właściwej ochrony prawnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Wszczęty z dniem 27.06.2007 roku wielozakładowy spór zbiorowy z Dyrektorami Izb Celnych, pomimo wyczerpania wszelkich działań przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przyniósł porozumienia w sprawie w/w postulatów. W związku z powyższym Naszym dalszym krokiem jest ogłoszenie z dniem 11.10.2007 roku akcji protestacyjnej. W trakcie trwania akcji oflagowane zostaną budynki siedzib jednostek organizacyjnych Służby Celnej, a także opinii publicznej przekazywane będą informacje dotyczące powodów prowadzonego protestu. Funkcjonariuszu-pracowniku apelujemy do Was, o wyjątkowo rozważną i odpowiedzialną postawę w obliczu aktualnej, bardzo trudnej sytuacji, w której znalazła się nasza Służba, masz prawa i obowiązki. Macie prawo żyć godnie, z poszanowaniem praw pracowniczych i ludzkich, za godziwą pracę otrzymywać adekwatne wynagrodzenie. Twoim obowiązkiem jest służyć Ojczyźnie, wykonywać swoją pracę z szczególną starannością, dokładnością, zaangażowaniem w realizację obowiązków służbowych a przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa oraz dbałość w tworzeniu jak najkorzystniejszego, stawiającego w najlepszym świetle, wizerunku Służby Celnej Rzeczpospolitej Polskiej. Nikt Ci nie może zarzucić wtedy, że wykonujesz coś źle. Twój przełożony nie ma takich praw, bo nie wynikają z żadnych przepisów, abyś postępował inaczej. Działamy legalnie, zgodnie z literą prawa i w granicach prawa. Brońmy tego, co się nam należy od dawna, nie dzielmy się na pracowników, związkowców, stojących z boku, kadrę kierowniczą. To dotyczy nas Wszystkich. Nie oglądajmy się po sobie, nie patrzmy na innych spójrzmy na siebie, co może zrobić każdy z nas by zmienić tą absurdalną sytuację ! Apelujemy jeszcze raz do kadry kierowniczej o podejście do sprawy z głębokim zrozumieniem i poszanowaniem prawa, wszyscy nosimy zielony mundur. Zróbmy nareszcie coś wspólnie dla dobra Służby Celnej, jej funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin. Protestujemy, to nasze prawo. Dołącz się do nas ! KOMITET PROTESTACYJNY „POROZUMIENIE BIAŁOSTOCKIE” Przewoźnicy - przedsiębiorcy Protestując przeciwko niskim płacom, złym warunkom pracy oraz przeciwko braku ochrony prawnej, protestujemy jednocześnie przeciwko nieodpowiedniemu traktowaniu Was przez Państwo, Was którzy jesteście motorem rozwoju gospodarczego kraju. Prowadząc wymianę towarową z zagranicą i mając kontakty ze służbami celnymi innych państw, doskonale wiecie jak wiele w prowadzonych przez Was interesach znaczy dobrze funkcjonująca, nowoczesna Służba Celna, której praca oparta jest na funkcjonariuszach posiadających stabilne, dobrze płatne zatrudnienie oraz właściwą ochronę prawną ze strony państwa. Dzięki temu mogą oni swoje obowiązki wykonywać sprawniej, gdyż nie znajdują się pod ciągłym wpływem stresu i niepewności jutra. Niestety, nieudolna polityka kadrowa i płacowa Kierownictwa Służby Celnej ostatnich lat doprowadziła do drastycznego pogorszenia warunków pracy funkcjonariuszy celnych, pogorszenia ich sytuacji materialnej, ale także i prawnej, przez co nastąpił gwałtowny odpływ kadry ze Służby Celnej. Przedsiębiorcy ! Nie tylko My funkcjonariusze celni dotkliwie odczuwamy istniejącą obecnie sytuację w cle, ale równie dotkliwie tą sytuację odczuwacie i Wy poprzez pogorszenie warunków dokonywanych odpraw oraz znaczne wydłużenie czasu ich trwania. Nie dajcie się oszukać, że całe zło leży po stronie Służby Celnej i opieszałości celników ! Nie możemy dalej godzić się na pełnienie roli nie posiadających pełni praw (nawet tych gwarantowanych konstytucyjnie) źle opłacanych i poniżanych wyrobników ! Dlatego też podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej 11.10.2007 r. Pomimo mogących powstać w trakcie jej trwania różnego rodzaju niedogodności, nie dajcie się oszukać, że akcja prowadzona jest jedynie w celu uzyskania partykularnych korzyści przez jedną grupę zawodową. Spójrzcie na problem szerzej, z perspektywy Waszych interesów. Czy bardziej korzystnym będzie dla Was, gdy będziecie obsługiwani przez mniej zestresowanego, pewnego jutra i nie sfrustrowanego funkcjonariusza celnego, czy też korzystniejsze będzie dalsze pogłębianie kryzysu w polskiej Służbie Celnej, skutkujące odpływem wyszkolonych i doświadczonych kadr, a w dalszej perspektywie skutkujące pogorszeniem warunków prowadzonej przez Was działalności i spadkiem konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność w innych państwach. My nie mamy już wątpliwości. Wobec arogancji władzy jedyną szansą na poprawę zaistniałej sytuacji jest konsekwentne prowadzenie akcji protestacyjnej, aż do pozytywnego załatwienia najbardziej palących problemów polskiej Służby Celnej. Liczymy na waszą cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie KOMITET PROTESTACYJNY „POROZUMIENIE BIAŁOSTOCKIE” [...]
10/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość