Znajdź artykuł

Fikcyjna sprzedaż

Funkcjonariusze Referatu Kontroli Przedsiębiorców Urzędu Celnego w Gdyni zakończyli czynności kontrolne w firmie, dokonującej obrotu paliwami i wyrobami ropopochodnymi. W wyniku kontroli stwierdzili, iż firma kupowała środki do komponowania paliw, które odsprzedawała firmom założonym na jej zlecenie. Firmy te legalizowały fikcyjny zakup środków do komponowania paliw w ilości 4.849.687 litra o wartości ... [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość