Znajdź artykuł

Faktura z komputera

1.Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach orga¬nów administracji w odniesieniu do tego samego adresata, wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej decyzji i bez bliższego uzasadnienia takiej zmia¬ny, stanowi niewątpliwie naruszenie art. 8 k.p.a. 2. Organ administracji może zmienić pogląd co do treści prawidłowego rozstrzygnięcia, które powinno zapaść w danego typu sprawach, ale musi taką zmianę dokładnie uzasadnić, w szczególności wówczas, gdy zmienia pogląd w decyzjach wydanych w stosunku do tego samego adresata. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość