Znajdź artykuł

Faktura bez pieczęci

Oświadczenie zagranicznego kontrahenta co do ceny towarów sprzedawanych polskiemu importerowi oraz sposobu fakturowania transkacji nie moga być pominięte przy wymiarze cła. Dlatego pojawienie się takiego dowodu dopiero przed Sądem Najwyższym zmusza do ponownego rozpoznania sprawy. Organa celne powinny jeszcze raz przeprowadzić postępowanie i wyjaśnić wszelkie znane okoliczności sprawy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 czerwca 2001 r. [...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość