Znajdź artykuł

FAKE – przeciwko podrobionym towarom

Podczas konferencji w Rzymie poinformowano, że podrabiane i przemycane towary pochodzą głównie z Dalekiego Wschodu, jak również z Ameryki Południowej. Obecnie podrabiane są nie tylko tekstylia, ale nawet części do samochodów i narkotyki. Podkreślano, że istotna jest nie tylko współpraca i wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami zwalczającymi tego typu procedery wewnątrz UE, lecz również ze służbami krajów, z których pochodzą podrobione towary.        [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość