Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej państwa w teorii i praktyce gospodarczej (część druga – dokończenie) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej państwa w teorii i praktyce gospodarczej (część druga – dokończenie)

Merkantyliści stali na stanowisku, iż celem polityki państwa powinno być zapewnienie dodatniego salda bilansu handlowego, ponieważ tylko w ten sposób kraje nie posiadające własnych kopalni kruszców mogą pomnażać własne bogactwa. Osiągnięciu dodatniego salda handlowego, tj. nadwyżki eksportu nad importem miała być podporządkowana także polityka celna kraju. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość