Ewolucja polskich procedur celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ewolucja polskich procedur celnych

Polskie prawo celne wyodrębniło się, jako część porządku prawnego w państwie mając swoje początki w handlu i wymianą towarową z zagranicą. Początkowo w okresie średniowiecza nie było sformalizowanego prawa celnego, lecz ustanawiane były różnego rodzaju cła i myta, pobierane głównie w celach fiskalnych. Dopiero w późniejszych czasach cło zaczęto traktować jako specyficzny instrument ekonomiczno – prawny, z jednej strony ochraniający własny rynek, z drugiej zaś stymulujący wymianę towarową z zagranicą. Zamiast wyłącznych lub przeważających funkcji fiskalnych ceł, coraz większą rolę odgrywały funkcje pozafiskalne – zarówno gospodarcze, jak i społeczne. 7 stron - 21924 znaki[...]
7/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość