Europejskie raje podatkowe jako forma optymalizacji podatkowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejskie raje podatkowe jako forma optymalizacji podatkowej

European tax havens as a form of tax optimization

Funkcjonowanie rajów podatkowych jest zjawiskiem od dawna występującym w realiach gospodarczych, jednak szczególnego znaczenia nabrało, gdy gospodarka światowa zaczęła przybierać formę globalną. Raje podatkowe stały się interesującym rozwiązaniem dla holdingów międzynarodowych optymalizujących swoją politykę podatkową.             Problematyka rajów podatkowych w kontekście optymalizowania opodatkowania nie może być analizowana bez wcześniejszego zdefiniowania pojęcia. Oczywiście, w doktrynie istnieją liczne opracowania charakteryzujące to zjawisko, jednak brakuje szczególnie analizy problematyki raju podatkowego w kontekście optymalizowania polityki podatkowej holdingów prowadzących rozliczenia transgraniczne na gruncie Unii Europejskiej. Chociaż z natury raje podatkowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców zagranicznych, specyfika holdingów międzynarodowych skutkuje tym, że w ramach rajów podatkowych powstają specyficzne rozwiązania podatkowe dedykowane wyłącznie dla międzynarodowych struktur holdingowych działających w Unii Europejskiej.[...]
6/2015 str. 214

Kup aby przeczytać całość