Europejskie Prawo Celne cz.I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejskie Prawo Celne cz.I

European Customs Law part I

Już od 1968 roku sześć państw członkowskich założycieli obecnej Wspólnoty Europejskiej tworzy Unię Celną. Sama Wspólna Taryfa Celna nie wystarczała do urzeczywistnienia Unii Celnej. Zgodnie z założeniami Traktatu ustanawiającego EWG należało ujednolicić także prawo celne. Przez wiele lat regulacje w zakresie prawa celnego były rozrzucone w poszczególnych rozporządzeniach, a przepisy częściowo uregulowane były w różny sposób. Dopiero 1994 roku stworzono jednolite "Europejskie prawo celne" ustanawiając Kodeks Celny oraz Rozporządzenie Przepisy Wykonawcze do Kodeksu Celnego. Dziesięć lat później, dnia 01.05.2004 do Unii Europejskiej wstępuje 10 nowych państw członkowskich (Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Słowacka, Słowenia, Republika Czeska, Węgry i Cypr), które przyjmą jednolitą ustawę celną jako wspólnotowy dorobek prawny WE.[...]
7/2004 str. nr 7/2004

Kup aby przeczytać całość