Europejskie Prawo Celne cz. III – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejskie Prawo Celne cz. III

European Customs Law part III

Także procedura wywozu jest zgodnie z art. 4 nr 16 lit. h KC procedurą celną w rozumieniu KC. Obszerne regulacje znajdujące się w art. 161 - 162 KC i 788 - 798 KC-PW umożliwiają zgodnie z art. 161 ust. 1 KC wyprowadzenie towarów wspólnotowych z obszaru celnego Wspólnoty. Ponieważ opłaty wywozowe w związku z dużym zainteresowaniem eksportem są raczej czymś rzadkim, procedura wywozu służy szczególnie do sprawowania dozoru celnego nad towarem (art. 183 KC). W szczególności podmiot gospodarczy zgodnie z art. 161 ust. 1 tiret 1 KC musi przestrzegać środków polityki handlowej (art. 1 nr 7 KC-PW). W tym zakresie obecnie przede wszystkim kontrola eksportu zyskała duże znaczenie. W jakim zakresie towary militarne lub towary stosowane do celów militarnych, tzw. towary podwójnego przeznaczenia, mogą być wywożone, reguluje szczegółowo Rozporządzenie w sprawie podwójnego przeznaczenia.[...]

Kup aby przeczytać całość