Europejski Urząd do spraw Przeciwdziałania Nadużyciom – OLAF (European Anti-Fraud Office) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejski Urząd do spraw Przeciwdziałania Nadużyciom – OLAF (European Anti-Fraud Office)

...  Coraz większa liczba wykrytych nieprawidłowości i wykroczeń finansowych spowodowały, że w 1999 r. w miejsce UCLAF Decyzją Komisji Europejskiej nr 352 z 28 kwietnia powołany został Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym (OLAF). Nadrzędnym celem powołania Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym była ochrona interesów Unii Europejskiej, intensyfikacja walki z oszustwami, korupcją oraz nadużyciami, włączając w to nieprawidłowe działania w ramach Instytucji Europejskich. OLAF odpowiedzialny został ponadto za ...[...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość