Znajdź artykuł

Europejski Dzień Prawa Celnego

Tematem tegorocznej konferencji była wzajemna relacja między przedsiębiorstwami, a organami celnymi w świetle postanowień zmodernizowanego kodeksu celnego. Pierwszego dnia konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z instytucją upoważnionego podmiotu gospodarczego, drugiego dnia problemy związane z analizą ryzyka. Nie jest oczywiście możliwe pełne odtworzenie wszystkich wątków pojawiających się w poszczególnych wystąpieniach, to jednak możliwe jest przytoczenie niektórych tez i poglądów wypowiedzianych na konferencji w Bonn.   [...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość