Europejska policja graniczna? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejska policja graniczna?

Sejm uchwalił 16 marca 2001 r. znowelizowaną ustawę o cudzoziemcach, która przewiduje utworzenie Urzędu ds. Repatriacji i Uchodźców oraz uproszczenie procedur przyznawania wiz i zezwoleń na pobyt w Polsce. Nowelizacja dostosowuje polskie ustawodawstwo do norm Unii Europejskiej. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2001 roku. Przyjęte zmiany rozszerzają zakres praw cudzoziemców wjeżdżających i przebywających na terenie Polski. Dotychczasowy dokument paszportowy będzie zastąpiony dokumentem podróży, który obejmuje szerszy zakres dokumentów uprawniających cudzoziemców do wjazdu do Polski. Nowela wprowadza jednolity dokument - kartę pobytu. Rząd przewiduje, iż na wprowadzenie nowych przepisów będzie potrzebne prawie 25 mln zł. Tyle kosztować ma m.in. wymiana na nowe karty pobytu, wydrukowanie polskich dokumentów podróży i tymczasowych zaświadczeń tożsamości oraz uruchomienie krajowego systemu informatycznego, a 4 mln to koszt utworzenia Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. [...]

Kup aby przeczytać całość