Europejska droga – od dokumentu SAD do wprowadzenia polskiej Służby Celnej do Wspólnoty Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Europejska droga – od dokumentu SAD do wprowadzenia polskiej Służby Celnej do Wspólnoty Europejskiej

Data 1 maja 2004 r. zawsze będzie postrzegana, szczególnie przez funkcjonariuszy celnych, jako moment przełomu w działalności polskiej administracji celnej. To dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wiele miejsca na łamach "Monitora Prawa Celnego i Podatkowego" poświęcono na przedstawienie poszczególnych etapów przygotowań i dostosowywania polskiej Służby Celnej do standardów Unii Europejskiej. 4 strony 19 162 znaki[...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość