ETS – Wspólna Taryfa Celna. Klasyfikacja pojazdu czterokołowego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

ETS – Wspólna Taryfa Celna. Klasyfikacja pojazdu czterokołowego

1 strona - 4832 znaki Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie C-15/05 rozstrzygnął spór dotyczący klasyfikacji taryfowej nowych pojazdów, przeznaczonych do poruszania się w każdego rodzaju terenie. Firma „K” na importowane pojazdy ATV Kawasaki, otrzymała wiążące informacje taryfowe (WIT). Wiążąca informacja taryfowa klasyfikowała te pojazdy do pozycji taryfowej [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość