Znajdź artykuł

ETS – środki ochronne. Odwołanie od środków antydumpingowych

Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w wyroku z dnia 27 stycznia 2005 r. (C-422/02) wypowiedział się na temat postępowań antydumpingowych na przywóz aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych pochodzących z Japonii, Korei, Tajwanu oraz z USA i Tajlandii, na terytorium Wspólnoty. Poniższy wyrok Sądu Pierwszej Instancji wskazuje, że firmy mające siedzibę na terytorium Wspólnoty mogą wpływać także na politykę stosowania środków ochrony rynku. Strony postępowania antydumpingowego mogą zaskarżyć wszelkie naruszenia procedury jak i prawa materialnego do Sądu Pierwszej Instancji oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 2 strony - 5304 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość