Estonia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Estonia

Ten maleńki kraj jest dzisiaj także godny podziwu, Chyba nikt nie przypuszczał, że w tak krótkim okresie uda się jej osiągnąć tak dobre wyniki gospodarcze, zbudować niemalże od nowa nowoczesny, podobny do obowiązującego w Unii Europejskiej system prawny, a także przyciągnąć zagraniczny kapitał. Estonia osiągnęła swój cel. Znalazła się w pierwszej grupie państw, które zostały zaproszone do negocjacji o członkostwie z Unią Europejską. Tym samym UE uznała dokonania tego kraju na jego drodze do integracji europejskiej. A osiągnięty przez Estonię w 1997 r. prawie 10 procentowy wzrost PKB zdaje się potwierdzać "trafność" oceny UE. Myliłby się jednak ten, kto by przyjął, że Estonia nie ma problemów[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość