Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – Karaiby – Bahamy

SŁUŻBA CELNA zorganizowana jest w postaci urzędów celnych. W strukturze urzędu centralnego funkcjonują m.in. komórki ds. odpraw celnych, refundacji, weryfikacji i dochodzeń. W departamencie stołecznym działa 8 urzędów celnych zlokalizowanych w portach morskich i 6 urzędów na lotniskach. Na terenie 6 wysp, z których składa się archipelag Bahamy, działają 22 urzędy celne. Strona internetowa administracji celnej w języku angielskim: www.batelnet.bs/customs.htm[...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość