Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – EuropaBiałoruś

1 strona – 2 172 znaki SŁUŻBA CELNA funkcjonuje na zasadzie samodzielnego resortu. Organem nadrzędnym jest Państwowy Komitet Celny. Na jego czele stoi przewodniczący w randze radcy państwowego służby celnej III stopnia. W strukturze Komitetu działają zarządy – organizacji kontroli celnej; organizacji walki z przemytem i administracyjnymi naruszeniami prawa celnego; rozwoju infrastruktury celnej; technologii informatycznych, statystyki celnej i analiz; kadr i szkolenia składu osobowego organów celnych; finansowo-ekonomiczny; regulacji taryfowych i opłat celnych; traktatowo-prawny; bezpieczeństwa osobistego; organizacyjno-inspekcyjny oraz inspekcja celna i wydział kontrolno-rewizyjny. Na terenie kraju działa 13 urzędów celnych. Podlega im 185 punktów kontroli celnej, z których 47 usytuowanych jest na granicach, a 138 wewnątrz kraju. Strona internetowa administracji celnej w języku rosyjskim: [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość