Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – Europa: Andora

... Kraj ten eksportuje głownie maszyny i urządzenia (70,1% wartości eksportu), meble, tekstylia. W imporcie przeważają maszyny i urządzenia (33,1%), artykuły żywnościowe. W 2002 r. wartość eksportu osiągnęła poziom 66,9 mln euro, a importu – 1 111,6 mln euro. Ujemny bilans handlowy równoważą jednak wpływy z turystyki. W 2002 r. odwiedziło Andorę ponad 11,5 miliona turystów, w tym 96,5% z Hiszpanii i Francji. Podstawowi partnerzy handlowi w 2002 r.: Hiszpania (50,0% eksportu i 57,1% importu) i Francja (odpowiednio: 29,4% i 24,5%)....    [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość