Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – AzjaBhutan

SŁUŻBA CELNA podlega pod Departament Dochodów i Ceł Ministerstwa Finansów. Na terenie kraju działa 6 Regionalnych Biur Dochodów i Ceł. Strona internetowa administracji celnej w jęz. angielskim: . [...]
1/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość