Encyklopedia cła – Azja Bangladesz – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – Azja Bangladesz

SŁUŻBA CELNA działa w strukturze Ministerstwa Finansów i podlega bezpośrednio Krajowemu Zarządowi ds. Dochodów. Ponadto w ramach tego samego resortu funkcjonuje Trybunał Apelacyjny ds. Ceł, Akcyzy i VAT. Na terenie kraju zlokalizowane są 4 izby celne (1 na lotnisku w Dhaka, 2 w portach morskich, 1 wyspecjalizowana w obsłudze transportu drogowego) oraz 30 urzędów celnych. Strona internetowa administracji celnej w jęz. angielskim: .[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość