Znajdź artykuł

Encyklopedia cła – AzjaBahrajn

SŁUŻBA CELNA podlega Generalnej Dyrekcji Ceł, urzędy celne funkcjonują w portach morskich i na lotnisku. Strona internetowa administracji celnej w języku angielskim: www.bahraincustoms.gov.bh. Taryfa celna w systemie HS obejmuje 3 podstawowe stawki celne: 5%, 100% i 125%. Podstawę naliczania cła na tytoń i wyroby tytoniowe stanowi ich ilość bądź waga.[...]
6/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość