Znajdź artykuł

Encyklopedia cła-Afryka: Angola

 ... STOSUNKI GOSPODARCZE Z  ZAGRANICĄ: Angola należy do WCO i WTO. Według szacunkowych danych z 2002 r. 90,5% eksportu Angoli stanowi ropa naftowa, 0,08% - diamenty. W imporcie przeważają artykuły żywnościowe - 21,2%, środki transportu - 15,9%, urządzenia elektryczne - 13,1%. Najpoważniejsi partnerzy handlowi w 2002 r. w eksporcie: USA - 39,7%, Chiny - 13,2%, Francja - 7,7%; w imporcie: Portugalia - 20,0%, USA - 13,8%, Francja - 6,7%. ... [...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość