Ekonomiczne aspekty uproszczeńregulacji prawnych wspólnej polityki rolnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ekonomiczne aspekty uproszczeńregulacji prawnych wspólnej polityki rolnej

Wspólna Polityka Rolna należy do najkosztowniejszych polityk Unii Europejskiej z najbogatszym dorobkiem prawnym. Utrzymanie wszystkich mechanizmów, przewidzianych w szeroko rozumianej polityce rolnej, pochłania około 50 % środków budżetu Wspólnoty. Natomiast szacuje się, że ponad 40% regulacji prawnych jest związana z rolnictwem. Tak bogaty dorobek legislacyjny stwarza pewne problemy natury poznawczej. Rolnictwo to nie tylko refundacje wywozowe i płatności obszarowe, ale także cały szereg innych mechanizmów i działań związanych z produkcją, przetwórstwem, zbytem, przechowalnictwem, skupem, statystyką i wieloma innymi dziedzinami gospodarki rolnej. A dodać wypada, że zostały wyodrębnione rynki rolne (np. cukru, mleka, zbóż, jaj) i w każdym z nich występują oddzielne, wertykalne uregulowania.[...]
5/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość