Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości

Economic aspects of cybercrime

Rozwój cywilizacyjny ostatnich kilku lat przyczynił się  do  olbrzymiej dynamiki wzrostu znaczenia informatyki, sprzętu komputerowego i pozostałych składowych elementów tworzących szeroko pojmowaną cyberprzestrzeń.  Rosnący wolumen obrotów handlowych za pośrednictwem ogólnoświatowych sieci przyczynia się do  wzrostu znaczenia aspektów ekonomicznych działań w przestrzeni cybernetycznej. Obok szeregi korzyści pojawiają się coraz częściej zjawiska negatywne.  Najbardziej dotkliwe i wykazujące tendencję wzrostową są ataki cybernetyczne. Mogą one dotyczyć zarówno osób fizycznych, instytucji państwowych, organizacji  jak i podmiotów gospodarczych.  Najogólniej  ataki mogą być skierowane w trzy obszary:  finansowe, polityczne i gospodarcze. Obszary te są bardzo silnie powiązane  ze sobą i przenikają się wzajemnie. Atak cybernetyczny zazwyczaj polega na zastosowaniu wektora ataku, za pomocą którego przestępca cybernetyczny może uzyskać dostęp do internetowych danych uwierzytelniających bądź też do komputera lub serwera sieciowego w celu zrealizowania złych zamiarów[1]. Ofiarą ataku może być zarówno „cienki klient”  jak i chmura obliczeniowa. [1] Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie ataków cybernetycznych w UE ( opinia z inicjatywy własnej)(2014/C 41/05) publikacja Dz. U. C 451/31 z dnia 16.12.2014 r. [...]
5/2015 str. 199

Kup aby przeczytać całość