Znajdź artykuł

Ekologiczne i społeczne aspekty przemytu ginących gatunków roślin i zwierząt

3 strony – 11 400 znaki Jednym z zadań realizowanych przez administrację celną jest udaremnianie i zwalczanie przestępstw związanych z wprowadzaniem na obszar celny Wspólnoty, oraz wyprowadzaniem z obszaru celnego Wspólnoty towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Dotyczy to, między innymi, działań kontrolnych mających na celu ujawnienia przemytu ginących gatunków roślin i zwierząt, a także skuteczne ograniczenie tego procederu. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość