Znajdź artykuł

Egzekwowanie wierzytelności

Dyrektywa Rady Nr 76/308/EWG z dn. 15.03.1976.W swoim wyroku z dn. 08.10.1970 Sąd apelacyjny w Katanii(Włochy) skazał oskarżonych na kary pozbawienia wolności oraz zapłaty cła oraz innych należności za niezgodny z prawem wwóz tytoniu do Włoch na statku pod banderą panamską. Wyrokiem z dn. 31.01.1972 Sąd Kasacyjny(Włochy) oddalił skargę powodów jako nieuzasadnioną.Prośba włoskich urzędów o egzekwowanie wierzytelności w wysokości ..., [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość