Egzekucja należności po czesku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Egzekucja należności po czesku

W październiku 2005 r. zakończono w Republice Czeskiej prace nad nowelizacją ustawy Nr 531/1990 o kompetencjach organów podatkowych. Projektowane zmiany są częścią wdrażanej koncepcji, prowadzącej do znacznego poszerzenia właściwości rzeczowej organów celnych Republiki. Przyświeca temu cel nadrzędny, jakim jest odciążenie aparatu skarbowego, na tyle, by mogły one sprawniej wykonywać swoje priorytetowe zadania. Nowela przenosi na celników uprawnienia do poboru i egzekucji należności pieniężnych, powstałych zarówno w sytuacjach nie wymagających wydania decyzji administracyjnych, jak też i wtedy, gdy wynikają one z decyzji, wydanych przez inne organy państwa w oparciu o przepisy prawa administracyjnego, a które są należnościami budżetowymi, bądź też stanowią środki państwowego funduszu. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość