Egzaminy i świadectwa zawodowe w ustawie o grach hazardowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Egzaminy i świadectwa zawodowe w ustawie o grach hazardowych

Zgodnie z art. 24 ustawy o grach hazardowych osoby pełnią¬ce funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowią¬zek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności dyrektorzy oddziałów, ośrodków gier, kierownicy, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie pro¬mocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy obowiązane są złożyć egzamin i uzyskać świadectwo zawodowe. Egzamin zawodowy dla tych osób składa się z części pisemnej i ustnej. Do posiadania świadectwa zawodowego zobowiązane są również osoby zatrudnione do bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej w szczególności krupierzy, przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier liczbowych, obsługujący automaty i urządzenia do gier. Osoby te zdają egzamin wyłącz¬nie w formie pisemnej. [...]
3/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość