Znajdź artykuł

Egzamin uzupełniający dla agentów celnych

Niedawno zwróciliśy się do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi w sprawie egzaminów uzupełniających dla agentów celny. Oto odpowiedź w tej sprawie, jaka nadeszła w Departamentu Podatku Akcyzowego.     [...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość